EAS

Flexovent OÜ osaleb Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) poolt kinnitatud projektis, mille eesmärgiks on arendada välja uued efektiivsed mürasummutid ja rõhualanduskastid ventilatsioonisüsteemidele. Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse projekti kogumaksumus on 474797 €, millest Flexovent OÜ omafinantseering on 261138,35 € ja EAS-i poolne toetus on maksimaalselt 213658,65 €.