Ventilatsioonitorustiku kasutus,-paigaldus- ja hooldusjuhis