LDS-4 rest

Tehnilised andmed

LDS-3 rest

Tehnilised andmed

LDS-2 rest

Tehnilised andmed

LDS-1 Rest

Tehnilised andmed

KWO väljapuhkeplafoon

Tehnilised andmed

KNT sissepuhkeplafoon

Tehnilised andmed

KCN õhujaotaja

Tehnilised andmed

KHA õhujaotaja

Tehnilised andmed

Välisrest USAV

Tehnilised andmed

UELA roostevaba rest

Tehnilised andmed

USLA roostevaba rest

Tehnilised andmed

UVLA roostevaba rest

Tehnilised andmed

USUA roostevaba rest

ITG õhujaotaja

Tehnilised andmed

KWI väljatõmbeplafoon

Tehnilised andmed

KNI sissepuhkeplafoon

Tehnilised andmed

NCD õhujaotaja

Tehnilised andmed

DKF õhujaotaja

Tehnilised andmed

SGR rest torule

Tehnilised andmed

SGR rest torule

Tehnilised andmed

Roostevaba raskusrest

Tehnilised andmed

DVS-P sissepuhkeplafoon

Tehnilised andmed

DVS väljatõmbeplafoon

Tehnilised andmed